Nedslående test av branntepper

Et brannteppe er ikke i nærheten av å være like effektivt som et brannslukkingsapparat.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Det er en av konklusjonene i en fersk og omfattende test av branntepper på det norske markedet.

— Resultatene av testen er overraskende og ganske nedslående. Det er alvorlig at brannteppene ikke klarer å slokke branntilløp, slik denne testen avdekker. Ved en brann har man kort tid på seg og branntepper som ikke fungerer kan gi en falsk trygghet, sier Espen Opedal, Direktør i Tryg Forsikring Norge i en pressemelding.

Et brannteppe har som hensikt å kvele et branntilløp ved at brannen ikke får tilgang på nok oksygen. Dette gjøres for eksempel ved at brannteppet legges på en kjele på kjøkkenet ved et branntilløp, og slik stenger åpninger hvor oksygen kan komme til.

Slukket brann i kun fire av 18 forsøk
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har i løpet av de siste årene fått inn bekymringsmeldinger om at enkelte branntepper som selges på det norske markedet ikke fungerer tilstrekkelig. Det har vært tilfeller der brannen ikke har blitt slokket som forventet, og tilfeller der brannteppet har begynt å brenne.

DBS har derfor gitt RISE Fire Research i oppdrag å teste branntepper som finnes på det norske markedet. Brannteppene ble testet mot brann i matolje i frityrgryte, og hvert produkt ble testet tre ganger. Ingen av de seks brannteppene slokket brannen i alle de tre enkeltforsøkene. Brannen ble slokket i kun fire av til sammen 18 tester.

— Det er urovekkende at teppene fungerer så dårlig på denne type branner. Slike branntepper kan ha sin funksjon, men på kjøkkenet bør man ihvertfall ha en liten håndslukker lett tilgjengelig i tillegg. Disse er også lettere for barn å bruke, sier Opedal.

– Langt fra tilfredsstillende
Branntesten foregikk ved at tre liter matolje ble varmet opp i en jerngryte til oljen spontanantente. Etter to minutter ble brannteppet lagt på. En generell trend som ble observert, var at brannteppene i stor grad slapp gjennom mye røyk, og det oppstod i mange forsøk en tykk røyksøyle tvers gjennom teppet. I tolv av de 14 forsøkene som ikke bestod testen, begynte røyksøylen å brenne.

I tillegg viste testen at teppene ble gjennomtrukket av oljen som er i røyken, og at røyken kunne spontanantenne og at også oljen i teppet kunne ta fyr.

— Det er skremmende og langt fra tilfredsstillende. Et stort antall branntilløp starter ved komfyren. I mange tilfeller vil det være mer effektivt å legge på et lokk om det brenner i en kjele med matolje, for deretter å fjerne kjelen fra platen, sier Opedal.

I 2016 rykket brannvesenet ut til 3.138 branner i private hjem, rundt ni branner hver eneste dag i snitt. Av disse var 43 prosent branner eller branntilløp ved komfyren på kjøkkenet.

Basert på resultatene i testen har RISE følgende anbefalinger:
• Økt markedskontroll av branntepper som produktgruppe.

• Økt informasjon til forbrukere om hvordan branntepper skal brukes og hva de egner seg til.

• Vurdere om standarden bør revideres med hensyn til metodebeskrivelse og vurdere om flere ulike brannscenarier skal inngå i standarden. Tryg Forsikring har følgende anbefalinger for brannsikkerhet på kjøkkenet:

• Forlat aldri kjøkkenet under matlaging på komfyr eller stekeovn. • Ha minst én røykvarsler på kjøkkenet.

• Kjøp en komfyrvakt, en billig investering som automatisk kutter strømmen til komfyren ved et branntilløp.

• Ha en sprayflaske med slukkeskum eller slukkespray lett tilgjengelig i nærheten av komfyren.

• Ha brannslokkingsapparat tilgjengelig i huset og vær kjent med hvor det er og hvordan det fungerer.

• Det beste av alt er å ha to brannslokkingsapparater i huset, skum og pulver. Bruk skum først.