Får 165 000 kroner til ladepunkt

Pengene skal gå utbedring av eksisterende ladepunkt og til fire nye.


Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

I oktober søkte Os kommune Hordaland fylkeskommune om penger til å utbedre eksisterende ladepunkt og til noen nye.

– Det er et økende behov for lading av elbiler i Os som ellers i landet. Os kommune ønsker å legge til rette for enkel lading av elbiler i og nær Os sentrum, skriver Os kommune i søknaden.

I et brev 3. november får Os kommune bekreftet at det blir 165 000 kroner til utbedring og til nye ladepunkt.

– Vi viser til søknaden og takker for deres interesse i å gjøre infrastrukturtilbudet for elbiler i Hordaland enda bedre. Vi er glad for å melde at Hordaland fylkeskommune løyver 165 000 kr til 4
nye ladeuttak og erstatning av 7 defekte uttak.

Tilskuddet er en del av fylkeskommunen sin satsing på tilrettelegging for nullutsleppskjøretøy i Klimaplan for Hordaland.

Pengen skal gå til utbedring av ladepunkt ved Rådhuset og på Kyrkjeflaten, og til fire nye ladepunkt, to ved Oseana og to på den nye bobilparkeringen som kommer på Haugsneset.