Sender skoleelevene på julegudstjenester

For dem som ikke ønsker å gå blir det et opplegg der man arbeider med ulike spørsmål knyttet til livet, og til døden.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Som tidligere år, så vil Os ungdomsskule også i år i samarbeid med Os kyrkje , arrangere julegudstjenester i kirken.

– For oss er det viktig at vi får til et størst mulig elevengasjement og deltakelse i slike gudstjenester. Sang og musikk blir ein viktig del av samlingen. Samtidig er arrangementet et bidrag i å gjøre synlig en viktig del av vår kristne kulturarv. Gudstjenesten gir på en konkret måte innsikt i noe av det grunnlaget den norske kirke er bygd på. Dette er et av kompetansemålene i læreplanen, melder skolen i et skriv til elever og foreldre.

Men skolen har tatt høyde for at det kanskje ikke er alle elevene som ønsker å gå i kirken. Disse får i stedet et alternativt opplegg på skolen.

– Skolen legger til rette for et opplegg der man i stedet arbeider med ulike spørsmål knyttet til livet, og til døden.  Med utgangspunkt i NRK-serien; I heisen med, lager vi et opplegg der elevene får reflektere rundt slike spørsmål. Opplegget blir et godt alternativ til julegudstjenesten.