Miljøgifter i norske hybelkaniner

Støv fra vanlige norske hjem inneholder en lang rekke miljøgifter. 

– Resultatene er tankevekkende. Analysene viser at støvpartiklene inneholder mange miljøgifter vi jobber aktivt med å bli kvitt fordi de kan ha både miljø- og helseskadelige egenskaper, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I en annen undersøkelse utført av konsulentselskapet COWI ble det tatt støvprøver fra et hotell og i en møbelbutikk.

– Også her fant vi flere miljøverstinger, forteller Hambro.

En rekke mulig helseskadelige stoffer i husstøv er også funnet i tidligere undersøkelser fra Folkehelseinstituttet.

– Støvundersøkelser er nyttige fordi de viser hva slags stoffer som finnes i produkter vi omgir oss med, og som kan ende opp i miljøet vår, men for mange stoffer er husstøv en liten kilde til det vi får i oss sammenlignet med mat, sier Helle Knutsen ved Folkehelseinstituttet.

Funnene er en del av Miljødirektoratets screeningprogram som går ut på å lete etter miljøgifter på nye steder. Resultatene brukes blant annet til å bestemme hvordan vi skal prioritere miljøovervåkningen, og som dokumentasjon i arbeidet med å få på plass strengere internasjonale reguleringer.

– Norge er ingen isolert øy i verden og det er kun gjennom økt kunnskap og internasjonale reguleringer vi blir kvitt disse stoffene, sier Hambro.

Blant stoffene som ble funnet i husstøvet er det noen som stammer fra personlige pleieprodukter og kosmetikk (siloksaner), flammehemmende midler fra elektronisk utstyr (dekloran), noen kommer fra plastprodukter (deriblant bisfenol A) og fra perfluorerte stoffer som blant annet er brukt i allværsjakker og kjøkkenutstyr på grunn av sine fett- og vannavstøtende egenskaper.

Det nytter
Det er som oftest den totale belastningen av miljøgifter fra mange kilder som utgjør en trussel mot helsen vår og miljøet.

– Alle disse er verstingstoffer som er eller er på vei til å bli regulert internasjonalt. Blant de perfluorerte stoffene finner vi miljøgiften PFOA som Norge sammen med Tyskland foreslo forbud mot i EU, noe som fikk gjennomslag i fjor. Og snart kan stoffet bli forbudt i hele verden. Det viser at jobben vi gjør internasjonalt, nytter, sier Hambro.