Forlenget veistenging i Langedalen

Stengt for store biler, kan bli stengt i perioder for personbiler.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Os kommune melder om forlenga vegstenging av kommunal veg Langedalen , utbedring av vegen.

– Vegen vert fortsatt stengd for gjennomkøyring for store biler fram til måndag 6 november ved nr. 44.

– Vegen er open for personbiler men kan verte stengt i kortare perioder. Gjennomkøyring for personbilar skjer på eige ansvar.

Vegen er open for mjuke trafikantar.