Tok nærmere 3000 råkjørere i sommer

Og av disse mistet 172 lappen.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Aldri før har Utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet tatt så mange i trafikken på én sommer.

Totalt kjørte 2952 bilførere for fort i løpet av sommeren, og av disse ble 172 fratatt lappen.

Politiet mener noe av årsaken til at så mange ble tatt har med økt bemanning å gjøre.

– Før var UP spredt utover, også på alle mulige småveier med lite trafikk. Over tid har vi satset mer på kontroller i fartssonene fra 70 km/t og oppover. Her er det færre som kjører for fort, men skadepotensialet er større og ulykkesbildet verre. Vi tar dermed færre grove fartssyndere, men mener dette er rett satsing for å få ned tallet på alvorlige ulykker, sier Terje Oksnes, distriktsleder for UP på Vestlandet til Bergens Tidende.

UP tok også 81 bilførere for ruskjøring og Over 600 har fått reaksjon for annen ulovlig atferd bak rattet, mest bruk av mobil.

 

Lokale nyheter fra Os og Bjørnefjordsregionen