«Havnesjefen» er avlivet

Etter at han onsdag ettermiddag gikk til angrep på en 16 år gammel jente var det slutt for svanefar.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

I slutten av juni angrep «Havnesjefen» en liten jente i Mobergsviken. Etter den hendelsen ble det 3. juli gitt et fellingsløyve på ham, som skulle skje i perioden 23. juli og to uker fremover.

Mandag arrangerte Svanehjelpen i Os en demonstrasjon og da kom fungerende ordfører Laila Reiertsen og fortalte at kommunen hadde gitt ytterlige to uker utsettelse i forhold til fellingsløyve.

I mellomtiden skulle Svanehjelpen og kommunen prøve å finne et nytt sted i landet hvor svanen og familien hans kunne flyttes til.

Men i går ettermiddag gikk «Havnesjefen» til angrep igjen, denne gang på en 16 år gammel jente som var i båt i Os havn, og i løpet av natten ble svanen avlivet.

Etter at ledelsen i Os kommune i går ble gjort oppmerksom på at «Havnesjefen» igjen hadde gått til angrep på folk i gjestehavnen i Os, ble det seint i går kveld tatt en avgjørelse om å avlive han.- Det var ikke hendelser i forkant av angrepet som ga grunn til et slikt uprovosert angrep, melder Os kommune i en pressemelding.

– Vedtaket fra 3 juli ble satt i verk i natt og svanen er nå avlivet av viltforvaltningen i kommunen.

En trist dag
Svanehjelpen i Os ber folk om å passe ekstra godt på svanemor og ungene.

«Havnesjefen er nå avlivet etter episoden i går der en jente måtte hoppe ut av båten sin når han angrep. Trist dag, men siste ord angående dyreplaging som har resultert i hans agressivitet er ikke sagt. Ber folk om å passe ekstra på svanemor og ungene», skriver Svanehjelpen på sin Facebookside.

Under ser du hele pressemeldingen fra Os kommune:
«Etter at leiinga i kommunen i går vart gjort merksame på at «Hamnesjefen» igjen hadde gått til angrep på folk i gjestehavna i Os, vart det seint i går kveld tatt avgjerd om å avlive «Hamnesjefen. Det var ikkje hendingar i forkant av angrepet som ga grunn til eit slikt uprovosert åtak.

Vedtaket frå 3 juli vart sett i verk i natt og svana er no avliva av viltforvaltinga i kommunen.

Det er vanleg at knoppsvanene hekkar tett innpå folk og stort sett lever svaner og menneske godt i lag. Særleg i hekketida oppfører svanene seg naturleg aggressivt, men det er uvanleg at konfliktnivået gjer felling nødvendig. Det har vore fleire forsøk på å finne alternativ til avliving, men dei førte ikkje fram.Når Os kommune likevel har gått til det skrittet å avlive «Hamnesjefen» er dette fordi han har utvikla ein aggressivitet som etter kvart har gjort det naudsynt med avliving for å sikre tryggleik til publikum.

Vedtaket blei fatta 3. juli med fellingsløyve 23.7 -6.8. 31.7 blei fristen forlenga med 14 dagar til 19.8. Det var semje om at dersom det skulle skje ei hending til før avliving, eller alternativ var gjennomført, ville vedtaket straks bli effektuert. Etter hendinga i går konkluderte kommuneleiinga med at vi ikkje kunne ta ansvaret for å sende bort Havnesjefen, med fare for at han skulle skade folk på ein ny plass. «