Vurderer taubane fra Os sentrum til Borgafjellet

Os kommune får nærmere 100 000 kroner til forprosjekt og mulighetsstudie.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

14. juni sendte Os kommune ved næringssjef Daniel Skotheim avgårde en søknad til Hordaland fylkeskommune om midler til et forprosjekt for Borgafjellet Taubane.

«Som en del av turismesatsningen, ønsker vi å utrede muligheten for å etablere taubane fra Os sentrum til toppen av Borgafjellet, for å gjøre fjellet og utsikten mot fjord, fjell og bre (Folgefonna) tilgjengelig for flere enn lokalbefolkningen, for turister, besøkende og bevegelseshemmede», skriver kommunen i søknaden.

I første omgang er det søkt om midler til et forprosjekt og en mulighetsstudie.

«Utrede muligheten for å etablere taubane til toppen av Borgafjellet. Mulige trasevalg, gjennomføring, kostnadsestimat og ulike taubane/gondolløsninger. Et ambisiøst prosjekt, som flere har snakket om, men som kanskje for mange avskriver som «for ambisiøst». Os kommune tør å tenke tanken helt ut, og ønsker å starte et forprosjekt. Er det mulig?», skriver kommunen om prosjektet.

Og kommunen ønsker næringslivet, turismenæring, og lokalbefolkningen med som samarbeidspartnere.

Os kommune får 95 000 kroner fra Hordaland fylkeskommune til forprosjekt og mulighetsstudie.

«Det er med glede vi kan melde at Hordaland fylkeskommune løyver inntil kr 95 000 til prosjektet frå budsjettet for Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland», skriver Hordaland fylkeskommune.

Foto: Jan Petter Svendal