Nå blir det ny idrettshall

Arbeidene med en ny dobbel flerbrukshall er for alvor i gang på Kuventræ.


Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

I vår ble det klart at Consto skal bygge Kuventræ Idrettshall til 59 millioner kroner inkludert moms. Men senere ble denne prisen justert opp med flere millioner, blant annet for å dekke inn sidefløyer som er kommet til på bygget, men og for å dekke inn arbeid med å flytte kommunal vei forbi hallen.

Les også: Omlegging ved Osbadet

Byggearbeidene starter så smått i juni, men det er først nå det virkelig er aktivitet på tomten foran Osbadet og den gamle hallen.

Kontrakten omfatter en dobbel flerbrukshall med tilhørende garderobeanlegg, servicearealer etc., samt parkeringsanlegg i underetasjen.

Etter planen skal hallen overleveres ferdig i juni 2018.