Farlige søyler?

Ber kommunen om å pakke de inn så ikke flere blir skadet.


Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

I forbindelse med fornyingen av Os sentrum har det også kommet opp baldakiner.

Men noen steder er bare søylefoten til baldakinene kommet opp, som fra Drageset-hjørnet og til hjørnet på restauranten Orion.

Daglig leder på nattklubben Catten mener at disse søyleføttene er farlig, og melder i et brev til Os kommune at flere har skadet seg på de som står utenfor inngangen til restauranten.

«De søylene som er montert utenfor inngangsdøren til Irish Cat er rett og slett farlige. Ved 2 anledninger har gjester slått seg og skrapet seg på legg og kne. Er det mulig å lage en perforering på disse dersom de må stå nøyaktig foran døren? «, skriver Bjarte Andersen i brevet til Os kommune.

NyttiOs.com har også fått henvendelse fra andre osinger som mener disse er lett å overse og skade seg på.

Foten til søylene er merket med en rød plaststang (ikke alle), men det er så langt ikke gjort noe mer for å unngå at flere skader seg.