Prøvde å få dansk ambassadør på banen i svanesaken

I Danmark er knoppsvanen nasjonalfugl.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Det har vært mye for og i mot «Havnesjefen», som fikk dødsdommen etter at han angrep et barnehagebarn i Mobergsvika i slutten av juni.

Etter at en tysnesing kom på banen med tilbud om å ta seg av «Havnesjefen» og familien i en innhegning, var det håp om at han likevel skulle få leve.

Men Miljødirektoratet mente at innhegningen på 1,4 mål ville bli en for liten plass for svanefamilien.

Under prosessen med å finne ut hva som skulle skje med svanefar, har mange engasjert seg.

Noen har vært veldig klar på at han bør avlives, mens andre har stått på for å prøve å redde svanens liv.

Kontaktet den danske ambassadøren
En kvinne fra Bergen har til og med henvendt seg til den danske ambassadøren i Norge for å prøve å få ham på banen for å redde «Havnesjefen» i Os.

Og utgangspunktet for denne henvendelsen har nok vært at knoppsvanene er nasjonalfugl i Danmark.

Og kvinnen har fått svar fra ambassadøren, og videresendt dette til Os kommune.

«Vi har, som du skriver, fra dansk side en særlig svaghed for knopsvanen. Men i den konkrete sag må vi nok sige, at der er tale om et internt, norsk anliggende og ikke en sag for de danske udlændingemyndigheder», skriver ambassadør Torben Brylle i brevet til kvinnen.

Han oppfordrer i brevet kvinnen om å ta kontakt med Norsk ornitologisk forening og håper på at det ikke ender med en trist svanesang.

Les også: «Havnesjefen» får sannsynligvis leve videre 

Og nå ser det ut jo ut som at svanen slipper unna avliving, og i stedet vil bli flyttet til et annet sted i landet.

– Vi vil se om det er mulig å flytte ham til et annet sted i landet. Det har ikke tidligere blitt gjort i Norge i særlig grad, men i England har de god erfaring med det, sier ordføreren til NRK.