– Kultur skal vises frem, ikke gjemmes bort.

De motorhistoriske kjøretøyklubbene ønsker i valgåret å sette fokus på forhold knyttet til rullende kulturarv. 

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

Veteranbiler er den eneste kulturaktiviteten som er belastet med årlige avgifter, og nye regelverk knyttet til anvendelse av kjøretøy generelt slår særlig negativt ut for denne gruppen av  kulturskatter.

Veterankjøretøy er en kulturskatt som blir tatt som en selvfølge av den delen av samfunnet som ikke er direkte involvert.

– Tiden er inne for å skape allmenn forståelse for hvilken kulturskatt disse kjøretøyene representerer og derfor arrangeres en stafett for motorhistoriske kjøretøy den 9.-17. august 2017. Etappene går fra Hammerfest til Trondheim, og fra Bergen til Arendal, med flere stopp underveis.

Arrangementet er iverksatt som et felles løft for alle som har interresse for historiske kjøretøy og er en dugnadsinnsats av flere av de motorhistoriske kjøretøyklubbene som er med i Landsforbundet LMK.

12. august kommer stafetten til Bergen, hvor bilene vil bli stilt ut på Festplassen fra klokken 10-12. Deretter vil kortesjen kjøre gjennom Bergen sentrum og så videre på E39 til Halhjem, hvor de vil være ca klokken 13.30.

– Vi ønsker en dialog med politikere for positivt gehør, og forståelse for at det også fremover i tid er ønskelig å kunne se våre rullende kulturminner langs vegene. Kunne ta en søndagstur med familien, dra på treff og utstillinger for å møte likesinnede, brukes i spesielle og festlige anledninger, og vise kulturhistorien frem til vår fremtidige generasjon.

Landsforbundet av de motorhistoriske kjøretøyklubbene representerer over 50.000 kulturforkjempere, og det er flere enn de fleste andre kulturorganisasjoner.