Er det slutt for Havnesjefen?

Miljødirektoratet sier nei til fangenskap. Ornitologer ber kommunen trekke vedtaket om avliving.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

I dag avslo Miljødirektoratet søknaden fra Frode Storetved om å få flyttet svanefar og familien til en innhegning på Tysnes.

Direktoratet skriver i avslaget at svanene er monogame og bør få leve sammen, og at de stiller spørsmål ved om det er rett å fange inn svanens make og deres tre unger.

Samtidig skriver direktoratet at flytting av svanen til et annet fritt sted i naturen vil være uegnet. Da vil svanen bare søke hjem igjen til Os.

– Dette er veldig synd. Vi hadde et håp om at søknaden skulle innvilges, men Miljødirektoratet har et lovverk som de forvalter, sier ordfører Marie Bruarøy til NRK.

Dermed ser det ut til at det kan gå mot en avliving av Havnesjefen, med mindre en klage på avslaget kan føre frem.

– Jeg er ikke overrasket. Dette er en prinsippsak fra direktoratet. Selv om fagfolk som ornitologer, veterinærer og eksperter fra Tyskland mener at flytting er et godt alternativ, velger de av prinsippet om at ville dyr ikke skal være i fangenskap gå foran, sier han.

Er det en gal avgjørelse?

– Det vil være et tolkningsspørsmål om hva som er riktig og hva som er galt. Jeg tenker at flytting ville vært en god løsning, også kan man stille seg spørsmålet om hva det er som gjør at 1400 kvadratmeter er for lite for en svane, men seks kvadratmeter er godt nok for de gamle i landet vårt som bor på hjem, sier Storetvedt til NRK.

Norsk Ornitologisk forening vil nå sende et brev til Landbrukskontoret for Os hvor de ber om at vedtaket om avliving blir trukket tilbake.