Bygging av ny idrettshall er i gang

Og i den forbindelse er det gjort litt omlegging ved Osbadet.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

I forbindelse med et at byggingen av ny idrettshall er i gang på Kuventræ, blir det litt endringer i forhold til parkering og inngang til Osbadet.

«Arbeidet med bygging av ny dobbel idrettshall på Kuventræ er byrja for fult. For tida er heile den tidlegare parkeringsplassen på framsida av Osbadet anleggsområdet», melder Osbadet.

De som skal til Kuventræ skule kan kjøre omtrent som før, men det er endringer på den andre siden.

«Skal ein til vidare forbi Osbadet må ein nytta den nyetablerte omkøyringsvegen. For å komme til parkeringsplass for Osbadet må ein nytta den nye vegen og ta av til venstre på angitt området».

Parkeringsplassen på forsiden av Osbadet fungerer nå som anleggsområde, men det kan parkeres på begge sider.

«Skal ein nytta fotballbanane kan ein nytta parkeringsplass ved ballbingen. Skal ein besøke Osbadet eller Oshallen må ein nytta den store parkeringsplassen på sida av Oshallen. Avkøyrsel til parkeringsplassen frå ny veg er merka».

Det er satt opp gjerder rundt anleggsområdet, men inngangen til Osbadet er på samme sted som tidligere. Det er bare å følge gjerdet bort til inngangen.

Osbadet vil være åpent i hele byggeperioden, og badevertene vil gi beskjed til de badende når det vil foregår sprenging utenfor.