Klager på kommunens nei til uteservering

Nattklubben Catten viser til at flere utesteder like ved driver samme type virksomhet og har fått ja til uteservering.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

Irish Cat AS har flere ganger søkt om å få lagt en uteservering til nattklubben Catten, senest i juni, men fikk nok en gang avslag.

I et klagebrev til Os kommune viser daglig leder på Catten til at flere av de andre utestedene like ved, som har fått uteservering, driver samme type virksomhet.

«Dere gir oss avslag fordi dere ikke mener at plassering eller type drift er forenelig med uteservering, siden dere skriver at skjenkestadens primære konsept er knyttet til dans, musikk og alkoholservering. De fleste andre aktører i Os praktiserer nøyaktig det samme som oss, og det burde derfor ikke ha noe å si», skriver daglig leder Bjarte Andersen i klagebrevet til Os kommune.

Catten ønsker å henge med på utefronten og vil derfor øke tilbudet.

«Det er som kjent behov for dette for å øke tilbud/ møte etterspørsel fra kundene. Det sikrer også driften ikke minst, da vi må overleve på noen timers skjenking pr uke. Ref tilbud/etterspørsel», skriver han videre.

Kommunen viser også til at en uteservering hos Catten vil være sjenerende for beboere i sentrum..

«Dere sier at det vil være sjenerende for beboere i Os Sentrum med tanke på støy, og vi vil igjen trekke frem Hannes som ligger rett rundt hjørnet fra oss hvor de er minst like støyende som evt kunder fra Irish Cat ville vært. Hva gjør at denne typen støy fra Hannes er godtatt og godkjent, mens en potensiell lik type støy ikke er godkjent ca 30 meter bortenfor hos Irish cat? Dere sier støy fra Irish cat ikke ville vært forenelig med beboere i sentrum, men støy fra Hannes er det? Vi finner det vanskelig å forstå forskjellen! Det bor da folk rundt i sentrum mot både Hannes og Engeline! Om det er Oshjørnet som er problemet, kan vi informere dere om at støy fra gjester på uteserveringen til Hannes er svært hørbar bort dit. Derfor er det selvsagt urimelig å bruke dette som et argument for avslag», skriver daglig leder.

Det er ikke greit å si nei til én aktør og ja til alle andre, mener daglig leder på Catten.

«Hvorfor får andre aktører ja, mens vi altså opplever avslag og nei? Er dette rettferdig? Vi ønsker selvsagt å forholde oss til de samme retningslinjer som andre har fått, skjenkestopp ute kl 01.00 og inn med alkohol kl 01.30», avslutter Bjarte Andersen i klagebrevet til Os kommune.

Fikk avslag på klagen
Etter at NyttiOs omtalte klagen fra Catten, har det kommet svar fra Os kommune, som opprettholder vedtaket om at de ikke vil gi nattklubben uteservering.

«Administrasjonen opprettheld med dette avslaget på søknad om permanent uteservering. Dersom det er ønskjeleg kan klagen sendes til Klagenemda for behandling. Ber om tilbakemelding innan 20.august dersom dykk ønsker at klagen skal sendes vidare» skriver kommunen avslutningsvis i svarbrevet til Catten..