En av fem båtførere drikker på sjøen

Det betyr at du i sommer kan risikere å treffe på minst 100.000 alkoholpåvirkede båtførere på norske fjorder og innsjøer.

 

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

De oppsiktsvekkende tallene er hentet fra en fersk undersøkelse som Kantar TNS Gallup har utført på oppdrag for MA-rusfri trafikk.

I undersøkelsen svarer altså 20 prosent ja på et spørsmål om de ”tillater seg å drikke noe alkohol under føring av båt”. Blant menn er andelen 29 prosent, mens bare ti prosent av kvinnene har samme holdning.

– Båtkjøring og alkohol hører ikke sammen, det forstår heldigvis de aller fleste. Når såpass mange likevel svarer at de tillater seg å drikke mens de kjører båt, tror vi dette dessverre er en konsekvens av den liberale lovgivningen. Promillegrensen på 0,8 er et signal om at politikerne ikke ser alvorlig nok på båtfyll, og en del båtførere velger dermed å spekulere i hvor mange glass de kan tillate seg å drikke. Ved 0,8 er dømmekraften kraftig svekket og risikoviljen tilsvarende forsterket. Det er uansvarlig å tillate at berusede personer fritt skal kunne få boltre seg med lynraske, digre fritidsbåter langs badestrender, ved folkerike havneanlegg og farlige farvann. Jeg er redd politikernes unnfallenhet også denne sommeren vil føre til tap av menneskeliv, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA-rusfri trafikk.

Hun mener det kan være verdt å merke seg at gruppen som i størst grad tillater seg å drikke alkohol når de kjører båt, langt på vei er den samme som mister livet i båtulykker: Godt voksne menn. Ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet var 24 av de 27 som i fjor døde i båtulykker, menn over 40 år. Bare én kvinne mistet livet i forbindelse med båtulykke.

Sjøfartsdirektoratet opplyser videre at minst fem av de omkomne var alkohol- eller ruspåvirket, men at det egentlige tallet trolig kan være høyere ettersom en del omkomne aldri blir funnet og/eller obdusert.

Det er påfallende å se hvem som omkommer til sjøs og hvilken gruppe båtførere som samtidig sier at de gjerne tillater seg å drikke alkohol. Dermed er det også nærliggende å tenke at en del av ulykkene kan skyldes overmot og manglende respekt for alkoholens påvirkning av dømmekraften, sier Kristoffersen i MA-rusfri trafikk. Organisasjonen ønsker å senke promillegrensen for fritidsbåtførere, og i den samme undersøkelsen kommer det frem at forslaget har bred støtte i befolkningen. Hele 72 prosent av alle de spurte mener at promillegrensen bør være den samme til sjøs som på veien, altså 0,2.