Runder av som Matattache hos fylkesmannen

Lokale Gunnar Nagell Dahl takker sine samarbeidspartnere gjennom 20 år hos Fylkesmannen i Hordaland.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

Gunnar Nagell Dahl har valgt å ta en «styrt avvikling» av sitt arbeidsforhold som Matattache hos fylkesmannen i Hordaland, og denne fredagen blir hans siste dag i denne jobben.

– Jeg har hatt et stort engasjement for lokal matproduksjon og ekte matvarer så lenge jeg har drevet med tilberedning av mat, helt siden min tid som kokk og stuert i handelsflåten, til hoteller, restauranter, sykehus og kantiner, sier han i en e-post til NyttiOs.com.

Dette engasjementet fikk han  videreført i sin jobb som Matattache på Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

– I denne jobben har jeg fått utviklet et stort nettverk, satt i gang mange prosjekter og fått være med på mye spennende innenfor lokal matproduksjon i Norge og spesielt på Vestlandet.

– Jeg har hatt gleden av å holde mange kurs og foredrag om ulike tema i inn og utland, jeg har vert matdommer i mange ulike konkurranser, vert mentor for mange lokalmatprodusenter.

Bergen matfestival har betydd mye

– Oppstarten av Bergen matfestival, som jeg har ledet i 17 år er vel det som har betydd mest for lokalmatproduksjonen på Vestlandet.

Gunnar Nagell Dahl kommer fortsatt til å jobbe med mat, sammen med gode venner i Chefs dinner Norge, samt andre prosjekter.

– En stor takk til alle jeg har hatt den gleden av å samarbeide med over hele landet