Fløysand Tak kjøper konkurrent

Fløysand Tak øker sitt nedslagsfelt gjennom oppkjøp av Trondheim Tak.

 

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

Trondheim Tak ble startet av Jan Egil Storrø i 2005 og har siden den gang vokst seg til å bli en betydelig aktør i Midt-Norge med 21 ansatte og en omsetning på 30 millioner.

– De seneste årene har virksomheten hatt en del utfordringer og ser på muligheten til å bli en del av Fløysand Tak som positivt for å dra nytte av den struktur og de systemer de har innarbeidet. Dette er en anledning til å oppnå mål om videre vekst og konsolidere posisjonen som en seriøs aktør i markedet, uttaler selskapets eier og daglige Leder Jan Egil Storrø i en pressemelding.Fløysand Tak ble etablert i 2008 og har siden den gang vært gjennom en kraftig vekst. Selskapet har nå rundt 70 ansatte.

– Bedriftens kjerneområde har vært Hordaland, men vi ønsker å ekspandere vårt geografiske nedslagsfelt til Midt-Norge og Møre-kysten, sier administrerende direktør Jan Espen Larsen i Fløysand Tak.

Larsen ser positivt på innlemmelsen av Trondheim Tak.

– Vi har hatt en formidabel vekst siden starten i 2008, da Gudmund Fløysand startet selskapet. Vi styrer mot en omsetning på rundt 120 millioner i 2017 og opplever en stadig økende mengde forespørsler og oppdrag. Vi har hatt en rekke store prosjekter i porteføljen, deriblant ny terminal på Bergen Lufthavn (bildet) for LAB, Media City Bergen for HENT og bybaneutvidelsen for Skanska og Veidekke, sier Larsen

– Vi etterstreber å levere en høy kvalitet, kombinert med høy fleksibilitet og smidighet. Den geografiske utvidelsen gjør oss enda bedre rustet til å følge våre kunder på Vestlandet og Midt-Norge.

Det Gudmund Fløysand har klart å skape sammen med en rekke gode medarbeidere er helt spesielt innenfor dette faget. Vi tror at sammen med Trondheim Tak kan vi dra nytte av felles kompetanse, gode systemer og en holdning om at vi skal levere den beste kvaliteten for våre kunder der de er, sier sier administrerende direktør Jan Espen Larsen i Fløysand Tak i pressemeldingen.