Kommunestyret gikk inn for et tiggerforbud i Os

FrP/ H vil stoppe tigging for å få bukt med alvorlig kriminalitet.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

I politivedtektene ligger det inne forslag om å innføre et lokalt tiggerforbud, dette tok kommunestyret i Os stilling til tirsdag kveld.

Det ble en lang diskusjon, og innspillene fra politikerne var både for og i mot under debatten.

Også lensmannen i Os var med på møtet for å svare på spørsmål.

«Lensmann Oddbjørn Dyrdal svarte at dei faktisk ikkje kan gripa inn mot tigging i og for seg, med mindre grunneigar melder frå. Slik sett ville eit forbod hjelpa. Kva den juridisk mest korrekte definisjonen av tigging vil vera, kunne han ikkje svara på, men han sa at det uansett aldri vil bli aktuelt å gripa inn overfor hjelpeorganisasjonar som samlar inn pengar til gode føremål», skriver Os og Fusaposten.

Han trakk også frem at et forbud mot tigging ville være med på å frigjøre ressurser som de kan bruke på andre ting. Og la til at tiggingen har avtatt mye etter at NRK Brennpunkt viste dokumentaren om tigging, og kriminaliteten dette fører med seg.

Lensmannen ga sin støtte til at det beste ville være et nasjonalt forbud, men i mangel av det, er et lokalt forbud det nest beste alternativet.

Under avstemmingen etter debatten stemte FrP/ H for. De fikk også med seg en stemme fra KrF og Sp. Det ble dermed 20 stemmer for, og 15 stemmer mot et tiggerforbud i Os.

Vedtektene trer i kraft først etter at de er godkjent av myndighetene.