Flere nestenulykker

Biler som kommer fra parkeringsplassen ved Rådhuset viker ikke for busser som skal ut fra bussterminalen.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

Bussselskapet Tide har henvendt seg til Statens vegvesen i forbindelse med flere nestenulykker mellom buss og bil ved utkjørselen til bussterminalen i retning rundkjøringeni Os sentrum.

Og Statens vegvesen har sendt henvendelse videre til Os kommune, siden det dreier seg om kommunal vei ut fra parkeringen ved Os taxi/ Rådhuset og fylkeskommunal på bussterminalen.

«Statens vegvesen har fått en henvendelse fra bussoperatøren, Tide, om at biler fra parkering ved Taxi holdeplassen på Osøyri (rød pil i bildet) ofte ikke overholder vikeplikt for busser som kjører fra terminalen og skal mot rundkjøringen (grønn pil). Dette har ført til flere nestenulykker», skriver Statens  vegvesen i et brev til Os kommune.

Statens vegvesen ønsker å få til et tiltak som gjør at bilister blir mer oppmerksom på vikeplikten for bussene som kommer fra høyre.

De foreslår stenging, noe som nok er uaktuelt, siden dette er veien inn til en større parkeringsplass, eller andre tiltak som kan gjøre at bilistene skal bli mer oppmerksom på at det kommer busser fra høyre.

De håper å finne en løsning i dialog med Os kommune.

Men det er egentlig så enkelt som at biler som kommer kjørende ut fra området Os taxi/ Rådhuset har vikeplikt for trafikken som kommer fra høyre, altså bussene som kommer kjørende ut fra bussterminalen og skal inn i rundkjøringen.