Tatt helg med denne parkeringen?

Det er mye herlig parkering i Os sentrum for tiden, men denne var spesielt fin.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Det har alltid vært en del håpløse parkeringer i Os sentrum, men etter at Os sentrum ble fornyet har det blitt en del «ville» parkeringer.

Tidligere var det fortau og oppmerking, men nå er det litt mer fritt frem noen steder i sentrum, enn så lenge.

Os kommune har planer for parkering, kjøremønster og gående i sentrum, men ennå er ikke dette satt i gang, og da er det visst fritt frem.

FOTO: Jan Petter Svendal

Mercen på bildet hadde på formiddagen i dag parkert på siden av to biler som allerede var langt ute i veien ved Fagerthun-bygget, men ekstra ille så det ut da bilene ved siden av hadde kjørt noen timer senere.

Vil ta betalt
Kommunen har ellers planer om gratis parkering i Os sentrum i 2 timer, og så vil det blir betaling etter dette, dyrere for hver time du står over de to gratistimene.

Det er og planen at fartsgrensen inne i sentrumskjernen skal settes til 20 km/t, slik at gående skal kunne bevege seg tryggere i fremtiden.

Ideelt sett burde det kanskje ha vært bilfritt inne i sentrum, men skal det komme flere handlende, så går nok heller ikke det.