LOs sommerpatrulje på veien igjen

Skal du ha ungdom i arbeid i sommer? Husk at også de har rettigheter som arbeidsgiver må følge.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Fra 19. juni er LOs sommerpatrulje på veien over hele Norge (17. juni i Hordaland) – for 32. år på rad.

Flere hundre unge tillitsvalgte i LO besøker ungdom i sommerjobb, for å påse at lover og avtaler følges.

– Ungdommens arbeidsvilkår er viktig for LO, og ungdom skal ikke behandles annerledes enn øvrige arbeidstakere. Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet gjennom sommerjobben.

LO mener det er viktig at ungdommen blir tatt godt vare på i sommerjobben, og at det første møtet med arbeidslivet blir en positiv opplevelse.

– LOs sommerpatruljes viktigste oppgave er derfor å informere ungdom om egne rettigheter i arbeidslivet, og veilede dem når ting går galt.

Det finnes dessverre arbeidsgivere som utnytter ungdom, nettopp fordi unge ikke kjenner sine rettigheter i arbeidslivet.

– Hvert år ser vi unge arbeidstakere som ikke får lønn som avtalt, jobber for mange timer, ikke får lønnsslipp og arbeidskontrakt, opplever trakassering og forskjellsbehandling, eller er satt til å utføre arbeid som er til skade for deres trygghet, helse og utvikling.

I 2016 fant patruljedeltakerne brudd på om lag 45 % av de 500 bedriftene som ble besøkt i Hordaland.

– Dette er et tall som burde lagt på null, og vi håper at de bedriftene som fikk advarsler i 2016 har fått orden på sakene sine. Som en konsekvens av arbeidsledigheten som nå pågår, vil gjerne resultatet være at de ungdommene som fortsatt har jobb, arbeider hardere enn noen sinne for å kunne beholde jobben. Da finner ungdom seg også i langt mer fra en arbeidsgiver, enn hva som egentlig kreves.

LO har også en egen informasjonstjeneste for ungdom i sommerjobb.

– Her kan ungdom få svar på spørsmål om rettigheter og plikter i arbeidslivet, eller de kan tipse oss om arbeidsgivere som utnytter ungdom. Alle som lurer på noe i forhold til jobben sin, kan kontakte sommerpatruljens informasjonstjeneste fra 15. juni, enten på telefon, e-post eller via SMS.

I Hordaland vil patruljen ha oppstart 17. juni, med Kick-off på Torgalmenningen med eget stand der publikum er velkommen til å slå av en prat.