Truer båteier med tvangsmulkt

Nå har eier fått to ukers frist på seg til å få fjernet den gamle skøyten ved Halhjem kai.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Den gamle skøyten MS Selbuen har lagt og opptatt kaiplass på dypvannskaien til Statens vegvesen på Halhjem i veldig lang tid.

Dette er i utgangspunktet en kai som alle skal kunne bruke til av- og på lessing, men med den store båten liggende der, har det ikke vært mulig for så mange andre å få komme til.

Brannvesenet i Os har i lang tid vært ute ukentlig for å lense båten. Hadde de ikke gjort det, ville båten lagt på bunn for lenge siden.

Men nå har Os kommune og brannsjefen fått nok. I et brev til eier, får han nok en gang pålegg om å få fjernet båten innen to uker, hvis ikke vanker det tvangsmulkt.

«Vi viser til tidlegare varsel av 13.02.2017 om pålegg av fjerning av fartøy som Os kommune ved brannvesenet har sett seg nøydt til å lense for vann. Fartøyet er hensatt og må lensast fortløpande. Lensing har vært føretatt kvar veke. Fartøyet er henlagt og ingen tar hand om det. Utan ein slik inngripen frå kommunen sin side ville fartøyet vore søkt. Kommunen kan ikkje sjå til at fartøyet vert lensa jevnlig. I tillegg lekker det no olje. Lensing kan ikkje foretas utan å
forureine. I medhald av forureiningslova § 74 kan kommunen no sjølv fjerne vraket. Rimelige kostnader ved vrakfjerninga kan da krevjast refundert av ansvarlig forureinar, jf. forureiningslova § 76.
Om ikkje fartøyet vert reparert eller fjerna innan 2- veker vil kommunen og vurdere tvangsmulkt etter forureiningslova § 73» skriver brannsjefen i Os i et et brev til båteier.