Slutt på muntlige advarsler fra politiet

Politiet er lei av at det ikke blir respektert. Nå vil det bli slått hardt ned på kjøring inn i sentrum av Os etter klokken 23.


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Det er i dag skiltet innkjøring forbudt i sentrum i perioden kl. 23-06, men dette er det ikke alle som repsekterer.

Politiet har de siste månedene gitt en rekke muntlige advarsler til personer som har kjørt mot oppsatt skilting.

– Vi ser, særlig i helgene at det fremdeles er mange som ikke følger skiltingen og trafikken er økende, sier politioverbetjent Audun Hadler-Olsen.

Fremover vil det bli reagert med solide bøter hvis man kjører inn i sentrum mellom klokken 23-06.

– Politiet vil fremover reagere med skriftlige bøter, kr 5350 for kjøring i strid med skiltingen. Publikum henstilles til å følge skiltingen, avslutter Hadler-Olsen.

Taxi, varelevering og fastboende har fremdeles lov å kjøre inn.