Stenger Ulvenvegen på kvelden 18. mai

Stenger like før Irgenskrysset for å få lagt ned ny vannledning.


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

FV160 Ulvenvegen v/Hjorthaugen vert stengt torsdag 18.mai, frå kl. 22:00-05:30.

– Vegen vert stengt rett nord for Irgenskrysset. Omkøyring om Osøyro, melder Os kommune.

Det er Os kommune som skal legge ny vassleidning gjennom vegen, i samband med ny gang- og sykkelsti i området.

Bussen til Lepsøy ca. kl. 22.00 skal få køyre gjennom før stenging.