– Røyk og flammer

Brannvesenet i Os øver i dag.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Ser du røyk og ild i Kuvenbakken i dag, så er det altså mannskapene til Os brannvesene som øver.

– Os Brann og Redning vil ha øvelse i Kuvenbakken i dag. Det vil forekomme røyk og flammer fra stedet, melder 110-sentralen