Positiv til å utbedre Postveien ved Søfteland

Kultursjefen i Os liker tanken på å bruke masser fra bygging ved Gåsakilen til å utbedre den gamle Postveien.


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

I begynnelsen av april kunne du her på NyttiOs.com lese at Os Bygg og Eiendom er innstilt på å bygge/ utbedre den gamle Postveien ved Sløfteland så langt selskapet rår over grunnen.

«Gjennom vår tekniske tilrettelegging av Gåsakilen skal det bygges gangvei fra boligområdet og ned til Postveien og i den forbindelse har vi en kommende unik mulighet til å transportere masser for oppgradering av Postveien langt utover det reguleringsplanen tilsier», skriver Ottar Randa i Os Bygg og Eiendom i et brev til Os kommune.

Os Bygg og Eiendom får råderetten over veigrunn fra krysset ved Planteskolen og frem til og med den gamle steinbroen på Postveien.

Les også: Vil ruste opp den gamle Postveien

Kultursjefen i Os kommune er postiv til å utbedre den gamle rideveien/ Postveien slik at den blir tilgjengelig for flere.

«Det er flott at ein vil opprusta postvegen slik at fleire kan få tilgjenge til området. Dette er også ein del av den gamle ridevegen mellom Os og Bergen. Dette er ein av våre gamle ferdselsvegar som vil bli omtalt i KDP for kulturminne i Os. Det er ingen formelle hindringar for tiltaket, men etter ein samtale med Hordaland fylkeskommune, ber ein om at dei vert brukt som rådgjevar. Dei kan komme med eksemplar på korleis det er gjort andre stader», skriver kultursjef Lisbeth Lunde Axelsen i en uttale om saken.