Os kommune innfører tiggeforbud

Formannskapet i Os behandler neste uke nye politivedtekter for Os kommune.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

I midten av april viste NRK Brennpunkt en dokumentar om rumenere som kommer til Bergen for å tigge og tilby seksuelle tjenester, og om bakmenn som tjener store penger.

Dokumentaren på NRK fikk den politiske ledelsen i Os til å tenke at nå må tigging forbys i kommunen. Både ordfører Marie Bruarøy og varaordfører Laila Reiertsen er klar for et forbud.

Nye politivedtekter
Tirsdag skal nye politivedtekter for Os opp i formannskapet, og i disse ligger det også inne et tiggerforbud.

«Det er forbode å tigga på, eller like ved, offentlege stadar i kommunen. Med offentleg stad meinast her òg kjøpesenter, butikkar og forsamlingshus», heter det i § 5 i de reviderte politivedteketene for Os.

– Politivedtektene blir endret. Det blir ganske enkelt forbudt å tigge i Os kommune, sier ordfører Marie E.L. Bruarøy (H) til Vårt Land.

Os-ordføreren forteller til avisen at politiet vil prioritere forbudet.

– Ja, politiet har allerede bortvist personer som drev særlig aggressiv tigging i Os. I kommunen er det ingen som trenger å tigge. De som tigger her, kommer fra Bergen. Ti-tolv stykker kommer daglig i en liten buss, så det hele er godt organisert, sier Bruarøy, som opplyser at Høyre har et solid flertall for innstrammingen.

Utkast til politivedtekter blir lagt frem for formannskapet tirsdag 16. mai. Etter behandling vil utkastet bli sendt på høring. Sluttbehandling i kommunestyret 20. juni 2017.

Tirsdag fikk Høyre og Fremskrittspartiet gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i Sola kommune.