Setter opp bom i boligfeltet i Hjellemarka

Bommen skal styre trafikken slik at trafikkmengden ut mot avkjørsel i nord blir begrenset.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

I forbindelse med godkjent reguleringsplan for Hjellemarka II er det satt krav om etablering av bom på den kommunale samleveien gjennom boligfeltet i Hjellemarka.

Bommen skal styre trafikken slik at trafikkmengden ut mot avkjørsel i nord (Søfteland-siden) blir begrenset.

«I samarbeid med kommunen og Statens Vegvesen er det no avtalt at bom på kommunal samleveg vert etablert nord for krysset etter avkøyrsel til Bø og Lepsøy sitt utbyggingsområde I Storestraumen. Dette betyr at all trafikk til og frå Bø og Lepsøy sitt utbyggingsområde skal etter at bom er etablert køyre ut på Byvegen i sør (Hetleflåten-siden)» skriver Byggadministrasjon Harald Bjørndal a.s i et brev til Os kommune.

Bommen blir flyttet 30 meter lenger nord enn først planlagt, noe Statens vegvesen er fornøyd med.

«Statens vegvesen meiner at dette vil vere ei god løysing då ein på den måten vil avlaste eksistertande kryss til E39 nord for Hjellemarka I som har lågare standard enn det nye krysset til E39 i sør».

Det blir ikke nabovarsel i forbindelse med etablering av bom, men det skal sendes ut et informsajonsskriv til beboerne i området.

Nå er det opp til Os kommune å bestemme hvilken type bom de skal sette opp.  Går alt etter planen videre, kan bommen være på plass før sommeferien.