Markerer Frigjøringsdagen 8. mai

Ordfører Marie E. Bruarøy leder markeringen i Minneparken 8. mai, hvor det blir tale, musikk og kransenedleggelse.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Veterandagen og frigjeringsdagen i Os 8.mai startar med prosesjon frå Rådhuset til Minneparken klokka 11.15.

Os skulekorps deltek i prosesjonen.

Klokka 11.30
Markering i Minneparken leia av ordførar Marie E. Bruarøy. Tale ved politiførstebetjent Anne Lyssand.

Kulturelt innslag ved Leif Østrem og Knut Vidar Garlid samt 4.trinn ved Os barneskule.

Blome- og kransenedlegging.1. Os KFUK-KFUM speidarar deltek. Signalet «Bøn» .

Alle er velkomne i Kløvertun til enkel servering etter at markeringa er ferdig i Minneparken.