«På Magdas kjøkken»

Teaterkabareten har som mål å skape varme, glede, gjenkjenning og gode opplevelser. 

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Teaterframsyning «På Magdas kjøkken» vises i kantinen på Luranetunet mandag 8. mai  kl. 11.30 ( varar ca.60 min)

To søstre møtes til formiddagskaffi på Magda sitt kjøkken. Dei planlegg mora sin fødselsdag. Gjennom vaffellukt, sang, dans og kvardagslege gjøremål mimrar dei to søstrene seg gjennom barndom, ungdom og vakse liv. Liflige tonar fra radioen kallar til live mykje av det som er gløymt. Minna kallar både på latter og tårer.

Publikum vert invitert med  i alt fra sang og rytme, bevegelse, gåter og ordtak til gjera ting som å brette servietter. Teaterkabareten har som mål å skape varme, gleda, attkjenning og gode opplevingar. Teaterkabareten er utvika og spelt  av Lene Kristiansen og Reidun Gløsen.

Arr:  Den kulturelle spaserstokken  og Luranetunet