Vil ha fartsdumper tilbake ved Prestegårdskogen

Viser til økende trafikk og høy fart til og fra Prestegårdsskogen/ Banktjørnhaugen.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

For noen år tilbake var det fartsdumper på veien opp til Banktjørnhaugen/ Prestegårdskogen, men da veien skulle utbedres ble dumpene fjernet.

Beboere i området mener både trafikken og farten har økt de siste årene, og vil nå ha på plass fartsdumper igjen.

«Det er en del trafikk i Prestegardskogen og det burde virkelig kommet nye fartsdempere mellom innkjørselen på baksiden av Amfi og opp til barnehagen sin parkeringsplass», skriver en av beboerne i et brev til Os kommune.

Vedkommende harogså kommet med forslag til kommunen om plassering av ni fartsdumper på strekningen fra nedkjøringen til Amfi på baksiden og opp til parkeringen ved Banktjørnhaugen barnehage (merket med rødt på bildet).

Nå håper beboer at de blir tatt på alvor og at noe blir gjort med veien.

«Vi har alle grupper mennesker som bor i nabolaget. Barn, ungdommer, voksne, eldre, funksjonshemmede osv. Jeg håper virkelig at dere i kommunen kan ta dette på alvor og hjelpe oss som bor i Prestegårdskogen til å gjøre det til en sikker plass å bo», avslutter beboeren i brevet til kommunen.

Vil måle farten i området
I forbindelse med utbyggingen av nye blokker ovenfor Banktjørnhaugen barnehage, er det også stilt krav til at utbygger skal sørge for fortau på strekningen fra nybygget og ned til fortau ved innkjørsel til Prestegårdskogen.

Når det gjelder fartsdumper, så vil kommunen først sjekke farten i området.

– Jeg vil sende dette videre til Trafikksikringsutvalget, og før det blir behandlet der, vil det bli gjort fartsmålinger i området. Det vil tidligst komme opp i utvalget til høsten, sier lder for samferdsel, Agnete Haugland til NyttiOs.com.

Hun forteller at de ellers skal utbedre eksisterende fartsdumper.

– Der er noen fartsdumper innover i Banktjørnhaugen, og disse skal vi utbedre, avslutter Haugland.