Vær forsiktig med bruk av ild utendørs – og husk bålforbudet!

Skogbrannfareindeksen viser stor og økende fare for brann i vegetasjonen. 

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Fra 15. april til 15. september er det et generelt bålforbud i skog og mark. I enkelte tilfeller er det likevel lov å gjøre opp bål dersom det åpenbart ikke kan medføre brann.

Den høye skogbrannfareindeksen i Bergen og omegn viser imidlertid at man for tiden ikke kan garantere at bruk av ild utendørs ikke vil medføre brann.

Inntil skogbrannfareindeksen igjen viser «Liten fare», er det derfor ikke tilrådelig å for eksempel gjøre opp bål eller bruke engangsgriller i vannkanten, på barfjellet eller i egen hage. Dette gjelder også lyngsviing og flatebrenning.