Storøvelse med aktivitet på Ulven

650 soldater skal øve til over helgen


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Heimevernet i Bjørgvin (HV 09) starter i dag en stor øvelse i Bergensområdet, hvor 650 soldater fra Os, Fana og Bergen skal være med.

– Folk vil komme til å merke øvelsen med trafikk langs veiene, noe aktivitet i terrenget, primært i området Ulven, Fanafjellet, Apeltun og Korsneset, sier sjef i HV09, Ingvar Seland til NRK Hordaland.

Han sier videre at det vil bli brukt løsammunisjon og andre typer midler under øvelsen som starter i dag og pågår til tirsdag kveld.

Skal trene på objektsikring.

– Vi trener på å sikre viktig infrastruktur, og de andre oppdragene som hører til det, som overvåking, kontroll og utrykning for å bekjempe eventuelle fiendtlige styrker, sier han.

Folk må vise hensyn.

– Hvis man ser kolonner med militære kjøretøy, så vær forsiktig og vis aktsomhet. Ta det pent med forbikjøringer og vær oppmerksom på at det kan være militært personlell i uniform i veibanen, sier Seland.

Og han er klar på at Heimevernet er viktig.

– Heimevernet er viktig på lik linje med at Forsvaret er viktig. Vi har forskjellige roller. Noen setter kanskje et likhetstegn mellom Hæren og Heimevernet, men vi er altså avhengige av hverandre.

Øvelsen starter altså i dag og varer til tirsdag kveld, men selve feltdelen går i fra fredag morgen til mandag ettermiddag.