Flest skader i skianlegg

35 skader, snøskred og 5 leteaksjoner har Røde Kors vært innom i løpet av påsken.


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Det har vert en litt under gjennomsnittlig hektisk påske for Hjelpekorpsene i Hordaland i år, men med tanke på sen påske har den vert helt i rute i følge statistikken, melder Hordaland Røde Kors.

– På fjellet har det totalt vert 35 større og mindre skader, hvor flesteparten var tilknytta skianlegg. Det var særskilt langfredag som skilte seg ut med flott vær og da også mange skader.

I tillegg til de 35 skadene har Hjelpekorpsene også rykket ut på 8 oppdrag med snøscooter for smbulansen. Det har gått et snøskred i Røldal og Hjelpekorpsene rundt Bergen har vert involvert i 5 leteaksjoner i løpet av uken.

– Dette vil karakteriseres som travelt for korpsene i lavlandet.

Det har på det meste vert 130 mannskaper i ekstra døgnberedskap på fjellet og på sjøen tilstede for alle når ulykken skulle være ute.

Dette er noe en skal berømme at så mange frivillige setter av påsken sinn for å være i beredskap for påsketuristene.