Ikke lov å fyre opp bål

Nå er det ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen.


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Både 110-sentralen og Os brannvesen går ut og minner om at det fra i dag ikke er lov å gjøre opp bål ute i naturen.

«Husk generelt forbud mot bål i skog og mark fra 15 april til 15 sept», melder Os brannvesen.

Og de minner samtidig om Yr sitt varsel om skogbrannfare rundt i landet.

Yr utarbeider nemlig et varsel om skogbrannfare gjennom hele sesongen. Varslet finner du ved å klikke her!

Her er gode råd for bålbrenning og annen bruk av ild utendørs:Fra 15. april til 15. september er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen, uten tillatelse fra brannvesenet.

Du kan fremdeles grille eller brenne hageavfall i din egen hage eller grille på egnete steder i for eksempel parkområder eller i strandkanten. Det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. All bålbrenning utføres for øvrig på eget ansvar.

Dersom det er lange tørkeperioder eller ekstreme vindforhold som gjør at faren for gress- og skogbrann øker, kan brannvesenet legge ned et generelt forbud mot all bruk av ild utendørs.

Engangsgrillen
Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. Slike er ofte årsak til gress- og skogbranner. Plasser aldri engangsgriller på brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk.

 

Hageavfall
Det er lov å brenne hageavfall, men kun små mengder tørt hageavfall, som kvister, gress og gammelt løv og planterester. Det er ikke tillatt å brenne søppel i noen form, heller ikke bygningsrester, materialer eller trevirke som er behandlet med maling, lakk, impregnering eller lignende.

Bålpanne
Bålpanner blir stadig mer populære. Ved bruk av bålpanner gjelder samme regler som ved brenning av hageavfall, hvor man kun skal brenne tørr og ren ved, eller bruke grillkull.

Flatebrenning
Flatebrenning eller brenning av hogstavfall, samt gress- og lyngsviing må meldes til brannvesenet. Det skal være en ansvarlig leder for brenningen, det må utarbeides planer og sørges for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Denne type brenning er tillatt også i tidsrommet fra 15. april til 15. september.

Kilde: Bergen kommune