Krever alkolås for promilledømte

– Hver fjerde dødsulykke i trafikken har fremdeles sammenheng med rus. 

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk er ikke imponert over tiltakene som foreslås i Nasjonal Transportplan (NTP). Hun er fornøyd med at ambisjonen er å redusere antall drepte og hardt skadde frem mot 2030, men etterlyser samtidig flere konkrete tiltak, særlig for å hindre ulykker som skyldes kjøring i ruspåvirket tilstand.

I fjor ble 135 drept og rundt 700 hardt skadet på norske veier. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opplyser at regjeringen har som mål å redusere antallet til tilsammen 350, men ifølge MA – Rusfri Trafikk må det tøffere virkemidler til for å nå målet.

– Det er gledelig at ambisjonene er høye, men for å lykkes må det settes inn nye, forsterkede tiltak i tillegg til de som allerede er i bruk. Fortsatt er det slik at rus er involvert i omtrent en fjerdedel av alle dødsulykker i trafikken. Blodprøver viser at det er alkohol i over halvparten av disse. Et effektivt og godt virkemiddel kunne være å ta i bruk et alkolåsprogram for promilledømte, sier Kristoffersen, og viser til at Statens Vegvesen har foreslått det samme i snart ti år.

Spørsmålet ble ferdig utredet av en bredt sammensatt ekspertgruppe allerede i 2012. Dessuten har ordningen vært i bruk i flere tiår i USA og Canada, og den brukes også i Sverige og Finland med stort hell og god effekt. Dessverre støver rapporten ned hos Justis- og beredskapsdepartementet. Nå er det på høy tid å børste støvet av den!

I den eksisterende tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2014 – 2017 som inneholder 122 punkter for økt trafikksikkerhet, ligger det dessuten forslag om å utrede alkolås for alkoholikere og alkolås i alle kjøreskolebiler for å få inn gode holdninger hos den mest ulykkesutsatte gruppen; ungdommer, fra første kjøretur av.

Men Regjeringen har i NTP hverken tatt med alkolåsprogram, eller andre nye konkrete tiltak som vi vet virker.

I løpet av året vil det trolig innføres et lovkrav om alkolås i alle busser og minibusser i Norge. Kristoffersen sier at dette er et godt og viktig trafikksikkerhetstiltak, men det kan ikke stoppe med det. Hun er skuffet over NTP’ens manglende innhold på nye tiltak som kan få ned antall ruskjørere i trafikken.

– Nye tiltak kommer ikke av seg selv, politikerne må sette dem på dagsorden, påpeker Kristoffersen.

FAKTA OM ALKOLÅS:
Alkolås er en velprøvd teknologi, pålitelig og enkel å bruke. Montert i kjøretøy stopper den effektivt alle som forsøker å kjøre i alkoholpåvirket tilstand eller i blandingsrus med alkohol, der promillen er 0,2 eller mer.

Alkolåsprogram for promilledømte:
I tillegg til å kjøre med alkolås på bilen i en periode, vil promillekjørere som deltar i programmet måtte gjøre følgende:

Gjennomgå en legevurdering av egnetheten til å ha førerett, og deretter gjennomføre en legekontroll hver fjerde måned for å teste om man har et alkoholproblem.

Delta i møter i regi av kriminalomsorgen.

Selv sørge for å få installert alkolåsen i det kjøretøyet som skal brukes i tapstiden, og betale kostnadene for dette.