Vil ruste opp den gamle Postveien

Os Bygg og Eiendom skal bygge ut ved Gåsakilen på Søfteland, og tenker i den sammenheng å ruste opp den gamle postveien.

 

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Os Bygg og Eiendom er innstilt på å bygge ny postvei så langt selskapet rår over grunnen.

«Gjennom vår tekniske tilrettelegging av Gåsakilen skal det bygges gangvei fra boligområdet og ned til Postveien og i den forbindelse har vi en kommende unik mulighet til å transportere masser for oppgradering av Postveien langt utover det reguleringsplanen tilsier», skriver Ottar Randa i Os Bygg og Eiendom i et brev til Os kommune.

Os Bygg og Eiendom får råderetten over veigrunn fra krysset ved Planteskolen og frem til og med den gamle steinbroen på Posteveien.

«Samlet sett sitter da OBE AS med råderett til grunnen på 1,3 km av den gamle Postveien», skriver Randa videre.

Nå ønsker OBE AS en prinsippavklaring på flere punkter. Blant annet om en opprusting tas som et innspill til rullering av arealdelen av kommuneplanen, og om veien har verneverdige verdier som må tas hensyn til.

De ber om et snarlig møte med Os kommune i forbindelse med sine tanker om å utbedre den gamle Posteveien.