Stenger Ole Bulls veg

Det blir stengt et par timer midt på dagen i dag.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Os kommune melder at det stenges over Søvikåsen i forbindelse med feilsøking på lys.

– Ole Bulls Veg stengt i dag 05.04 fra kl. 11-13 pga. feilsøking på veilys