Nå går det trafikk gjennom Skogafjellstunnelen

Anleggsveien mellom fv. 161 Lyseklosterveien og byggeplassene i Endalausmarka er nå stengt.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Anleggstrafikk og leveranser til byggeplassene i Endalausmarka går nå via Skogafjellstunnelen til og fra Svegatjørn.

Foto: Statens vegvesen

Det var gjennomslag i vestre løp 22. februar og det pågår også innredningsarbeider i tunnelen. Forrige uke var det gjennomslag også på det østre løpet.

– Anleggsveien mellom fv. 161 Lyseklosterveien og byggeplassene i Endalausmarka er nå stengt for trafikk, melder Statens vegvesen.

Det pågår byggearbeid langs fylkesveganlegget, E39-linjen og utfylling til Lyseparken næringsområde i Endalausmarka.

– All tilkomst til området går via Skogafjellstunnelen. og det betyr mindre anleggstrafikk på den smale og svingete Lyseklostervegen.