Nå skal synderne tas

Finner du poser med hundeskitt slengt, lever de inn, så blir de analysert og hundeeierne blir sporet opp.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Det er 1. april i dag, og dette var altså NyttiOs.com sin lille bløff på dagen. Takker for herlig respons!

Det har vært et problem i mange år, og blir spesielt synlig om våren. Svarte poser med hundeskitt ligger slengt, eller blir hengt opp i trær, fordi hundeiere ikke gidder å ta de med.

Men nå skal synderne tas, og det skal brukes en modell som har vært prøvd ut i Finland i ett års tid, med stor suksess. I første omgang gjelder det rasehunder.

– I Finland har de kunnet levere inn poser med hundeskitt til sin kommune, og så har dette blitt DNA-testet via et eget statlig laboratorium. En uke senere har de fått resultatet som blir sammenlignet med databaser om rasehunder, men også via veterinærer sine rapporter til staten.

Av det som har vært levert inn i Finland, har de klart å spore opp 85 prosent av hundene, og hundeierne har blitt bøtelagt med solide bøter.

Her i landet er det lagt opp med egne laboratorier i hvert fylke, og før man kan levere inn poser med hundeskitt til sin kommune, må de som har tenkt å benytte seg av dette, registrere funnet på nettstedet www.hvemereieren.no.

Også hundeskitt som ligger på turstier og lignende uten pose kan leveres inn, men da må man ha egne poser og legge det i. Disse kan bestilles på nettstedet hvemereieren.no.

Her kan du registrere deg og bestille poser!

– I første omgang er det bare rasehunder det vil bli fokusert på, siden disse er registrert flere steder. Men på sikt er det meningen at dette skal utvikles til å gjelde blandingshunder også.

Les mer om prosjektet her!