72 personer anmeldt for arbeidsmarkedskriminalitet i Hordaland

Satsingen mot bygg og serveringssteder gir resultater.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

– Vi ser grove tilfeller av kriminalitet i arbeidslivet i Bergens-området. Kriminelle aktører beveger seg på tvers av bransjer, sier talsperson for A-krim Hordaland, Øystein Andersen i en pressemelding til NyttiOs.com.

72 personer ble anmeldt i 2016 som følge av samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV Kontroll, Skatteetaten, politiet og Kemneren i Bergen. Kontroller av serveringssteder og byggebransjen har vært spesielt prioritert.

– Vi opplever de kriminelle som tilpasningsdyktige. Generelt ser vi at mange kriminelle aktører og nettverk beveger seg på tvers av bransjene. For eksempel har vi funnet illegalt bilverksted med tilknytning til et byggeforetak, sier Andersen.

Ser nettverk i ulike bransjer
Til sammen 37 nettverk ble kartlagt i løpet av 2016. Både i byggebransjen og ved serveringssteder har etatene avdekket ulovlig arbeidskraft, manglende rapportering av skatter og avgifter og arbeidstakere som ikke mottar lønn fra virksomheten, men har inntekt fra ulike former for trygdeordninger.

Arbeidstilsynet har til sammen stanset arbeidet på 29 byggeplasser grunnet fare for liv og helse.

Etatenes kontroller hindrer kriminelle i å operere i fred. Totalt 95 aktører fikk i 2016 aktiviteten redusert.

– Vi ser klare tegn på at de kriminelle foretakene proffesjonaliserer seg i større grad for å unngå oppfølging fra myndighetene, og for lettere å selge inn sine tjenester til forbrukere. Vi tar mange, men det dukker stadig opp aktører som forsøker å omgå regelverket. Derfor fortsetter vi innsatsen med uforminsket styrke, sier Andersen.

Utnytting av arbeidstakere
Totalt gjennomførte A-krim Hordaland 14 større aksjoner i 2016, og i alt 240 bedrifter og virksomheter ble kontrollert. Der man finner brudd på en etats regelverk finner en ofte brudd på andres. I tillegg er det avdekket flere tilfeller av utnytting av arbeidstakere.

– Vi erfarer at det å innkvartere arbeidstakere er en effektiv måte for kriminelle arbeidsgivere å sette arbeidstakere i gjeld, og dermed skape en form for lojalitet som fører til at de lettere utnyttes, sier Andersen.

Resultater A-krim Hordaland 2016:
 72 personer anmeldt for a-krim
 46 personer anmeldt av politiet
 6 personer anmeldt av Kemneren
 6 personer anmeldt av Skatt vest
 11 personer anmeldt av NAV
 3 personer anmeldt av Arbeidstilsynet
 37 personer bort- eller utvist fra riket
 37 nettverk kartlagt
 904 personer kontrollert
 240 foretak kontrollert
 95 aktører fått kapasiteten redusert
 10 aktører er satt ut av stand til å fortsette virksomheten
 511 HMS-kort kontrollert
 134 personer manglet HMS-kort. 21 HMS-kort inndratt
 10 personer fått endret eller mistet NAV-stønad
 8,5 millioner kroner i økt grunnlag for arbeidsgiveravgift
 9,7 millioner kroner i økt grunnlag for skattetrekk
 13,2 millioner kroner i økt grunnlag for inntektsskatt
 4,4 millioner kroner i økt merverdiavgift