Vil ha trampoliner i Os sentrum

Koordinator for idrett og friluftsliv liker initiativet fra to ungdommene som foreslår å plassere trampoliner i sentrum.

 

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

To ungdommer på 12 og 15 år forteller i et brev til Os kommune at de er veldig glad i å hoppe trampoline, men må reise nesten en time for å finne gode trampoliner å trene på.

I begynnelsen av februar sendte de et brev til Os kommune hvor de foreslår at kommunen plasserer trampoliner i Os sentrum.

«Vi tror at å installere to trampoliner i sentrum vil hjelpe til prosjektet «Liv på Øyro». I tillegg vil de som er gode og vil trene, slippe å reise så langt for å bli bedre. Hopping er også veldig sundt for folk i alle aldre», skriver de to.

De viser til at Os kommune bruker mye penger på fotball og friidrett, og mener de må prioritere å bruke noe på trampoline også.

De foreslår at trampolinene blir gravd halvannen meter ned i jorden.

«Vi blir veldig glade om dere kan installerer to gode trampoliner».

Inviteres til møte
Det har tatt litt tid før de to har fått svar fra Os kommune, men til gjengjeld har de fått positiv respons.

«Gjennom prosjekt «Liv på Øyro» er det eiga prosjektgruppe som vurderer kva type aktivitet som skal knyttast til dei sentrumsnære områda. Deres henvendelse vert vidareført til denne gruppa som eit innspel i den vidare planlegginga for leik og aktivitet i sentrum», skriver Tom Leonsen, Koordinator for idrett og friluftsliv i Os kommune i et svarbrev til de to.

Men det stopper ikke med det. De to blir også invitert til et møte.

«Vi på Kultureininga ynskjer gjerne å vite meir om bruk av trampoliner og vil i den anledning ringe dere for å invitera dere på eit møte(før påske). Det kan også være andre områder enn sentrum det det kan være aktuelt å etablera trampoline(r). Til dømes Kuventræ, Nore Neset eller i andre krinsar der skule og idrettslag samarbeider om uteareal», avslutter Leonsen i brevet til guttene.

Så får vi se. Kanskje har de to «sådd et frø» som får hele Osbygden med på en hoppebølge som er både gøy og helsebringende.