Komplisert og kostbart å få fjernet båtvrak

Det er en utfordring at enkelte båteiere fortøyer sitt fartøy ved en kai og overlater problemet til andre.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Onsdag skrev vi igjen om båter som er fortøyd og opptar plass på de offentlige kaiene ute ved kiosken på Halhjem.

– Ofte er det personer uten økonomisk evne eller personlige egenskaper til å drifte og vedlikeholde fartøy eller småbåter som avslutter sin hobby på denne måten. Som oftest er det grunneier som sitter igjen med regningen når fartøyene skal fjernes, sier brannsjef Stein Gjøsund.

– En skøyte som er så stor at den ikke kan løftes på land og fraktes vekk på flakbil, må fjernes via lektere som må slepes til egnede plasser for opphugging og destruksjon. Regningen kommer fort opp i flere hundre tusen kroner.

Les også: Igjen opptar båter plass på Halhjem

Dersom det er fare for forurensning kan myndighetene bruke lovverket, fatte vedtak og på den måten avverge oljesøl etc. Da er det fellesskapets midler som blir brukt til å fjerne/ redusere faren for utslipp.

– Os kommune sitt råd til grunneierne som får et suspekt fartøy fortøyd til egen kai. Ta umiddelbart affære med den eller de som har henlagt båten og få enten økonomiske garantier eller ta kontakt med namsmannen for råd, sier brannsjefen.

– Det er ikke bra for fellesskapet at denne forsøplingen fortsetter.

Det er registrert flere tilfeller rundt i Os kommune der fartøy blir forlatt av personer som ikke tar ansvar for egne eiendeler, men overlater det til «noen andre»

– Os brannvesen fikk nettopp melding om at et slikt fartøy er gått ned og ligger på 12 m dyp på Askvik. Det er fra kommunens side søkt om midler fra Miljødirektoratet til fjerning av «eierløse» båtvrak.

Når det gjelder skøyten som har lagt i lengre tid ved den offentlige kaien på Halhjem, så jobber brannsjefen med å få denne fraktet vekk.

– Vi er ute en gang i uken og lenser den, slik at den ikke skal gå til nunns, sier brannsjef Stein Gjøsund til NyttiOs.com.