Igjen opptar båter plass på Halhjem

Nå ligger det igjen båter og sperrer, og den ene er på vei ned.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Det har vært stadige problemer med tilkomst til kaiplassene på Halhjem som er for av- og på lessing.

Den største kaien har blitt opptatt av en skøyte i lengre tid.

«Denne kaien skal være til allmenn bruk slik at hvem som helst skal kunne legge til med båt for av- og pålessing. Noen lengre opphold kan også tillates, men da etter avtale med Statens vegvesen», melder Statens vegvesen.

«Vi har imidlertid et problem ved at noen tar seg til rette og bruker kaien til lengre opphold. Dette er tilfelle med den omtalte båten. Det er også et problem at det ikke lenger er krav til registrering av slike båter og dermed vanskelig å oppspore eier».

Nå er det slik at eier av denne båten er kjent, og at brannvesenet har lenset båten for vann flere ganger, slik at den ikke har gått ned. Og båten ligger der fremdeles.

Les også: Komplisert og kostbart å få fjernet båtvrak

Båter sperre tilkomst til flytebryggen
Men også ved flytebryggen nedenfor kiosken ligger det båter og opptar plassen, noe blant annet hytteiere på Halhjem fortviler over.

«Det er snart vår og vi som har hytte i øyene utenfor Halhjem trenger tilgang til kaien for å fraktematerialer og hente og bringe varer og besøkende. De siste ukene har det overhodet ikke vært mulig å komme til på noen av kaiene. Det ligger to forlatte småbåter på flytebryggen (den ene var så godt som sunket for noen uker siden).Videre er det kommet enda en gammel båt som ligger ved siden av Seibuen på betongkaien», skriver en hytteier i et brev til Os kommune.

Hytteieren er skuffet over at det ikke blir tatt tak for å få flyttet båtene.

«Det er ikke meningen at kaiene skal okkuperes på denne måten og jeg er svært skuffet over at byråkratene toer sine hender og ikke gjør noe med saken. Jeg forventer snarlig handling slik at kaiene kan brukes av allmenheten før påske», avslutter hytteeieren.