Starter opprop for å få slippen tilbake

gibaxyaourxlfdwt28kaNå skal Pensjonistforbundet sanke stemmer for å få utbetalingsslippen for pensjonen tilbake i postkassen.


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Siden desember i fjor har ingen alderspensjonister eller uføretrygdede fått «lønnsslippen» sin i posten, uansett om de ikke er registrert som digital bruker, har PC, smarttelefon eller nettbrett. Fortvilte og rasende pensjonister nekter å godta behandlingen fra NAV. Nå vil Pensjonistforbundet gjøre noe med saken og maner til kamp for å få utbetalingsmeldingen tilbake i postkassa.

– Vi starter kampanjen fordi det er urettferdig at så mange mennesker ikke får innsikt i egen økonomi. NAV gir bare innsikt i økonomien digitalt og ikke lenger på papir, som veldig mange trenger. Kravet fra Pensjonistforbundet er at alle som ønsker å få oversikten på papir bør få det, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Pensjonistforbundet har trykt opp i underkant av 200 000 postkort som skal deles ut, signeres og returneres i tiden frem til 4. april. Håpet er at Pensjonistforbundet blir oversvømt av postkort i retur de neste ukene. Når alle signaturene er samlet inn skal de leveres til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie med krav om at utbetalingsmeldingene kommer tilbake i folks postkasser.

– Vi kommer til å videresende dette til Stortinget og Regjeringen for å vise at saken har sin berettigelse. Digitaliseringen kommer veldig ofte opp til diskusjon der vi er og dette tiltaket fra NAV var dråpen som fikk begeret til å flyte over, særlig fordi det dreier seg om økonomien til folk.

Pensjonistforbundet har hatt møte med Arbeids- og sosialdepartementet om saken. Forbundet aksepterer at pensjonister skal kunne få informasjon om trygdeutbetalinger digitalt, men at de som ber om det skal få «slippen» sin i posten som før.

I dag må pensjonister som ikke har mulighet til å logge seg inn digitalt ringe NAVs kontaktsenter for å få utbetalingsmeldingen tilsendt. Det er ikke er tilfredsstillende ordning. Mange eldre sliter med hørselen, det er lang ventetid for å komme igjennom på telefon og Pensjonistforbundet mottar stadig tilbakemelding om lite forståelse fra NAV-ansatte i telefonen.

– Det er nesten en unntakstilstand. Dette preger hverdagen til folk og det må tas på alvor. Nå må statsråd Hauglie ta grep, sier Jan Davidsen.