Politiet ber om ulovlige våpen

gun-2065602_960_720Fra 1. mars til 31. mai kan du levere inn ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff.


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Politiet ber no folk ta kontakt med næraste politistasjon eller lensmannskontor for anten å levere inn ulovlege våpen eller få dei over i lovlege former. Våpen kan også leverast inn anonymt.

Tryggleik
Ved innlevering av skytevåpen er det viktig at det vert gjort på ein trygg og sikker måte. Er ein våpenkyndig og vil sjølv levere våpen, er det viktig å:

  • Sjekke at våpenet ikkje er ladd.
  • Sikre våpenet og transportere det i eit tilpassa futteral eller veske.

Dersom ein ikkje er våpenkyndig, be om hjelp frå ein som kan det. Du kan og ta kontakt med politiet på telefon 02800 for å få hjelp.

Når  ein kjem med amnestivåpen til politiet har ein fleire alternativ:

  • Søke om å få behalde våpenet
  • Søke om å få det registrert, slik at ein kan selje det vidare
  • Søke om å få gjere våpenet ubrukbart (plombering) og slik kunne behalde det
  • Levere våpenet inn for destruksjon

Ingen risiko for tap av våpenkort
Har eit våpenkort på lovlige våpen, men samtidig har ulovlege våpen, risikerer ein ikkje tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige søknader når du nyttar deg av amnestiet.

Strafferamme for å ha ulovlege våpen
Alle som vert tekne med ulovlege våpen risikerer inntil 2 års fengsel. I grove tilfelle er strafferamma 4 år. Har ein våpenkort for anna våpen, må ein i tillegg rekne med at dette vert tilbakekalla.