«Flystyrt ved flystripen» (ØVELSE)

img_5674-003Det blir røyk og action ved flystripen på Ulven når 48 spesialtrente mannskaper viser hva de kan i dag.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

I dag skal 48 håndplukkede og spesialtrente mannskaper i Sivilforsvarets nye forsterkningskapasitet «Mobil Forsterkningsenhet Bergen» (MFE Bergen), demonstrere et scenario ved Ulven leir. Utgangspunktet for øvelsen er at et fly med rundt 15 passasjerer har krasjet og står i brann.

– Denne demonstrasjonen markerer at MFE Bergen er etablert og operativ. Enheten skal dekke de tre vestlandsfylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, melder Sivilforsvaret.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justis- og beredskapsdepartementet, Sjef Sivilforsvaret og distriktssjefene for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil delta på markeringen, i tillegg til flere andre gjester fra nasjonalt og regionalt nivå.

Mellom klokken 12 og 13 vil det bli demonstrasjon av mobil forsterkningsenhet (utendørs ved Os aeroklubb), og det er nok grunn til å tro at det vil komme en del røyk, slik det også var under siste innspurt på øvelsen onsdag.

Etter scenarioet ved flystripen, blir det markering med taler og bespisning inne i Ulven leir, for inviterte gjester.

MFE Bergen er satt opp med to avdelinger: Den ene avdelingen spesialiserer seg på infrastruktur for stort skadested (telt, lys, varme, IKT og strøm), mens den andre spesialiserer seg på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing, og transport utenfor vei.

img_5680– MFE Bergen består av 48 mannskaper, med 24 tjenestepliktige i hver avdeling. De startet grunnutdanningen 30 januar 2017 og vil være ferdig utdannet fredag 10 februar. Avdelingene består av både erfarne sivilforsvarsmannskaper og nyrekruttert personell. To av Sivilforsvarets mest erfarne ledere vil få ansvaret for å lede avdelingene.

MFE Bergen vilbety en betydelig styrking av beredskapene på Vestlandet. Avdelingene kommer i tillegg til alle fredsinnsatsgruppene som Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har i dag.

De siste årene har vært preget av mange store hendelser, blant annet flommen i Odda og på Voss, storbrannen i Lærdal og flere andre klimarelaterte hendelser. Sivilforsvaret opplever å bli mer og mer etterspurt, og MFE-konseptet er et svar på denne utviklingen.
MFE-konseptet legger opp til at avdelingene skal forflyttes dit hvor behovet er størst.

Dersom en hendelse er av nasjonal karakter kan de forflyttes utenfor sitt primære operasjonsområde til andre fylker.

Eksempel på oppgaver:

  • Kraftforsyning til kritisk infrastruktur
  • Slokking av store branner og skogbranner
  • Vannlevering av store vannmengder
  • Lensing ved flom/springflo
  • Drift av kommandoplass med IKT og samband
  • Infrastruktur for stort skadested
  • Annen støtte etter behov