Bli med og rydd en strand! 

img_9879-001BIR tilbyr nå sekker og tar i mot avfallet gratis.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Det har blitt et voldsomt engasjement for å rydde strender etter at det ble funnet store mengder plast i magen på en strandet hval på Sotra.

– Vi ser at dugnadsånden for å rydde strender er stor akkurat nå. Derfor kan du hente gjennomsiktige sekker på våre gjenvinningsstasjoner, fylle dem med herreløst avfall fra en strand og levere gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.

BIR og Bergen og Omland friluftsråd skulle egentlig ikke ha ryddeaksjon på strendene før til våren (Strandryddedagen i mai).

– BIR kan ikke bruke pengene fra husholdningskundene våre til å rydde strender. Men vi venter på et statlig tilskudd som kommer i mai. Vi forskutterer derfor dette beløpet og setter i gang aksjonen nå.

Gratis levering med BIRs dugnadssekker
Fra og med i dag kan overflateboss fra strandrydding leveres gratis til BIR sine gjenvinningsstasjoner* så fremt det leveres i BIRs gjennomsiktige dugnadssekker.

– Disse sekkene får du utdelt på alle våre gjenvinningsstasjoner. Du kan også hente sekker på hovedkontoret til BIR i Conrad Mohrsvei 15 på Minde eller BOF sine lokaler på Helleneset.

Mange ønsker å bidra
Vi ser at dugnadsånden for å rydde strender er på plass nå. Mange ønsker å bidra til å rydde plast og avfall i strandsonene. Da kan ikke vi si at folk må vente helt til mai. Både vi og BOF forskutterer derfor de pengene som vi er ganske så sikker skal komme. Vi må selvsagt være med og ta et samfunnsansvar her, sier Mette Nygård Havre, kommunikasjonssjef i BIR AS.