En flott og viktig gave til Os Røde Kors Hjelpekorps

unnamedFikk en ny firehjuling med tilhenger.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Os Røde Kors Hjelpekorps seiler for tiden i medvind, og det blir lagt merke til i osbygden.

Ikke bare melder osingene seg inn i hjelpekorpset, men også næringslivet stiller opp. Fløysand Invest AS som er involvert i flere selskaper i Os har tatt et tak for Os Røde Kors Hjelpekorps. Eierne i selskapet fikk vite at en ATV var en av de tingene som sto på hjelpekorpset sin ønskeliste, og dermed var det gjort. En nesten ubrukt ATV ble foliert hvit, for deretter å bli gitt som gave til hjelpekorpset.

Gudmund og Vibeke Fløysand er aktive brukere av naturen i Os, og dermed ser nytten av å ha et operativt hjelpekorps.

– Det er viktig å ha folk i nærheten som er villig til å stille opp når andre trenger det sier Gudmund.

– Godt utstyr er en stor del av jobben, og det er viktig å ha de beste hjelpemidlene som er tilgjengelig, ikke bare kan hjelpekorpset gjøre en bedre jobb, men det er også med på å motivere medlemmene til å stille opp når det virkelig trenges.

img_0043ATVen som nå er i beredskap på Røde Kors Huset har flere bruksområder.

Den er utstyrt med kraftige lys, slik at den er velegnet til bruk på leteaksjoner, ikke bare i skog og mark, men også når det er veger og stier som skal avsøkes når folk er savnet.

Os Blikk & Fasade AS, Protak Vest AS, Protett AS og Isomax Energi Hordaland AS sørger for at det  også medfølger en tilhenger slik at kjøretøyet kan være en god avlastning for fotfolket som leter i terrenget. Det er ofte mye og tungt utstyr/ materiell som skal fraktes inn og ut av leteområder.

– Os Røde Kors Hjelpekorps har i dag 12 medlemmer som er godkjent for å delta i søk og redningsaksjoner, dersom alle de som har meldt seg til førstehjelpskurset som starter i Februar ønsker å fortsette så vil vi være nærmere 30 før sommerferien, sier leder i korpset, Atle Vågestøl.